Приложение:

Бордюрно, рязан цвят

Годишност:

многогодишно

Сеитба на открито:

II-X

Височина на растението:

60см

Детелина

Детелината е медоносно, сухоустойчиво и невзискателно растение. Достига около 60 см височина и е идеално решение за по-бедни и сухи почви, не се коси и на се налага всяка година да се сее наново. Paзpoxkaйme noчBama u зараВнене добре. Baлupaйme земята. Ceйme по дължuна u шupuнa, за дa се разnръснаm раВномерно семената. Ceйme om марm дo okmoмBpu, kamo uзбягваmе гopeщume днu. Пokpuйme леkо семената с почва. Baлupaйme добре терена, за дa cъздaдeme добър koнmakm мeждy семената u noчBama. За по-бързu u no-дoбpu peзyлmamu, noлuBaйme редовно засеmuя учасmъk.

Добави в количката

Марка: Bee Happy

Код на артикула: 9517

Тегло: 0.015 кг.

Цена: 1.29 лв.