Bee Happy

Bee Happy

Популацията от диви пчели намалява с всяка изминала година! Без тях, ние хората също ще изчезнем като вид. Един начин да помогнем на природата и съхраним биоразнообразието на земята ни е да отглеждаме повече медоносни растения.
Освен че привличат пчели, пеперуди и други полезни насекоми, те са лесни и непретенциозни за поддръжка.
Отглеждайте медоносни растения за целогодишен цвят и свежест!

този раздел няма под видове моля изберете раздел


Марки представени в магазин Ботаника