Условия за ползване

Общи правила и условия за ползване на сайт www.botanika.bg 

1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Джи Би Ем Комерс ЕООД (собственик на интернет магазин botanika.bg) от една страна и потребителите на електронен (Интернет) магазин Ботаника (наричан за краткост Сайт). Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на botanika.bg (с изключение на линка към настроящите Общи условия), потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.
Джи Би Ем Комерс ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със съдебен адрес:
гр. София, ул. Г. С. Раковски №122А и ЕИК по БУЛСТАТ: BG: 030225540

2.  По време на регистрация, с отбелязване в полето Приемам Общите условия, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат и приема Общите условия.

3. Поръчки чрез сайта botanika.bg се приемат 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.

4. За да закупите стока и/или услуга от нашия Сайт, вие трябва:
4.1. Да имате навършени 18 (осемнадесет) години;
4.2. Да имате постоянен адрес в България;
4.3. Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;
4.4. Да сте се съгласили с настоящите Общи Правила и Условия;
4.5. Да посочите точен и валиден телефон и адрес за доставка;
4.6. Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.

5. Джи Би Ем Комерс ЕООД може да поиска допълнително потвърждение включително по телефон, факс, имейл. В случай, че бъде отказана изискваната по-горе информация, това автоматично води до отказ от поръчката с или без допълнително уведомление.

6. Джи Би Ем Комерс ЕООД си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е поръчка, поради изчерпване на наличността или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината за него.

7. След извършване на поръчката ще получите автоматично потвърждение на посочен от Вас e–mail адрес. От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на Джи Би Ем Комерс ЕООД. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, ще получите допълнителен уведомителен е-мейл.


8. Одобреният начин за плащане на покупките от Сайта е в брой при доставка (наложен платеж), банков превод или с банкова карта, като всички цени са крайни и са с начислен ДДС. Всички доставки в границите на България се доставят чрез куриерска фирма СПИДИ, като цената за доставка е указана в края на Вашата поръчка. Джи Би Ем Комерс ЕООД не поема разходите по застраховката на доставката на вашата поръчка. Ако желаете да направите застраховка на вашата поръчка, моля свържете се с нас на e–mail адрес info@botanika.bg като посочите номера на вашата поръчка, вашето име и адрес за доставка. 

9. Условията, описани на фактурата, предоставена на потребителя при получаване на поръчаните продукти, поръчани от botanika.bg, заедно с настоящите общи условия, представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни, освен в случаите когато потребителят е подписал отделен договор за покупко-продажба с Джи Би Ем Комерс ЕООД.

10. Джи Би Ем Комерс ЕООД запазва правото си да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на Сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

11. Като потребител, вие  имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок до 7 РАБОТНИ ДНИ от получаване на стоките в случай, че същите НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ, не е нарушавана целостта на опаковката им и стоката е във вида, в който е получена и при условията по чл.55 от ЗЗП. При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата с описанието й, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

13. Информацията, събрана от Джи Би Ем Комерс ЕООД при използването на уеб сайта ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. Джи Би Ем Комерс ЕООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Ние не отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед.

14. Джи Би Ем Комерс ЕООД си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време да променя, добавя или заличава части от тези Условия за ползване. Ваша е отговорността да проверявате тези Условия за ползване във всеки един момент преди да използвате Сайта. Фактът, че продължавате да използвате Сайта след публикуването на промените се приема като потвърждение за това, че приемате и сте съгласни с тези промени в настоящите Условия за ползване. С настоящето вие се съгласявате, че всички последващи покупки се регулират от Условията за ползване, приложими до публикуването на изменените условия за ползване, а след това в съответствие с тези изменени Условия за ползване. В зависимост от изпълнението на тези Условия за ползване и всякакви техни модификации, Джи Би Ем Комерс ЕООД предоставя на вас („Крайния потребител”) лично, неизключително, непрехвърляемо, неподлежащо на сублицензиране право да влизате във и да използвате Сайта. Поръчвайки продукти от магазина на Джи Би Ем Комерс ЕООД (както онлайн, така и по друг начин) или приемайки доставката на такива продукти, описани на фактурата, Клиентът се съгласява да бъде обвързан с и приема тези Условия. Джи Би Ем Комерс ЕООД си запазва правото за променя тези условия без предизвестие по всяко време и единствено по собствено усмотрение.

15. Джи Би Ем Комерс ЕООД не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от сайта www.botanika.bg. Джи Би Ем Комерс ЕООД не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порнография, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушение, се задължава да извести за тях Джи Би Ем Комерс ЕООД, за да бъде отстранен линка съм сайта нарушител.

16. Отговорности
16.1. Джи Би Ем Комерс ЕООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива. 
16.2. Джи Би Ем Комерс ЕООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки) 
16.3. Джи Би Ем Комерс ЕООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта. 
16.4. Джи Би Ем Комерс ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна botanika.bg
16.5. Джи Би Ем Комерс ЕООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности. 
16.6. Джи Би Ем Комерс ЕООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя. 
16.7. Джи Би Ем Комерс ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата. 
16.8. Джи Би Ем Комерс ЕООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа. 

17. Продажбата на продукти се регламентира от законите на Република България.

 

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас чрез формата за обратна връзка.

Последна актуализация: Март 2015

Марки представени в магазин Ботаника